Croeso i Ddosbarth Cwm Cerwyn

Rydym ni'n hoffi dysgu pob fath o bethau yn y dosbarth. Mae well gennym ni pan rydym yn cael mynd allan o'r dosbarth i ddysgu. Y gwersi rydym ni'n mwynhau gorau yw gwersi lle rydym yn gwneud pethau ymarferol gyda ein dwylo. Hoff bwnc y dosbarth yw Gwyddoniaeth.
Yn y dosbarth yma mae Mr Bowen yn dysgu blynyddoedd 5 a 6. Rydym ni yn griw bywiog a chlyfar. Rydym ni'n credu taw ni yw'r plant gorau yn yr ysgol ac yn y byd! Yn helpu Mr Bowen i'n dysgu ni mae Mrs Morgan sydd yn gret i helpu ni ddeall gwaith sydd yn anodd.

IMG 1954