Llun Enw Swydd
  Mrs Helen Bourton Gofalwraig
  Mrs Lynwen Freeman Prif gogyddes
  Mrs Alicia Williams Cynorthwy-ydd dysgu
 Eirwyn Mr Eirwyn Griffiths Pennaeth
 Helen Mrs Helen Thomas Athrawes Cyfnod Sylfaen
 Carys Miss Carys Evans Athrawes blynyddoedd 3 a 4
 Marc Iawn Mr Marc Bowen Athro blynyddoedd 5 a 6
 Elinor Mrs Elinor Twose Cynorthwy-ydd dysgu
 Cynthia Mrs Cynthia Morgan Cynorthwy-ydd dysgu
 Jess Miss Jessica Hughes Cynorthwy-ydd dysgu
  Miss Jasmin Lewis-Hovey Cynorthwy-ydd dysgu
 Irene Mrs Irene Davies Swyddog gweinyddol yr ysgol
  Mrs Leanne Dunn Gofalwraig amser cinio
 Einir Miss Einir Evans Gofalwraig amser cinio